Bikin Website Hanya 54 Detik... Mau?

http://picasion.com/

Dokumenter Kekejaman Syiah

Beginilah syi’ah sepanjang zaman, baik pada zaman kita maupun pada zaman sebelum kita. Sifat kejam melekat pada diri mereka. Mereka kejam dan membenci muslim Ahli Sunnah (orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi). Pada masa kita, telah terpapar di depan kita kekejaman mereka dan tingkah jelek mereka. Sebut saja kekejaman mereka di Suriah.

Ternyata kekejaman dan makar mereka telah dimulai sejak zaman dahulu. Kami persilahkan pembaca merenungkan apa yang kami paparkan di bawah ini tentang kelicikan agama syi’ah pada masa sebelum kita. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Orang-orang Rafidhah telah membantu Tartar (pasukan Tartar) saat memerangi negara-negara Islam (Majmu’ al-Fatawa 35/3510)Video dapat diunduh di sini


Load disqus comments

0 komentar