Bikin Website Hanya 54 Detik... Mau?

http://picasion.com/

DR. Ahmad Zain An Najah, MA - Halalan Thoyyiba

Dibacakan ayat disisi Rasulullah, "Wahai sekalian manusia makanlah oleh kalian apa-apa yang ada dimuka bumi secara halal lagi baik". Lalu Sa'ad bin Abi Waqqash berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah doakan aku agar Allah menjadikan aku sebagai hamba yang dikabulkan doa". Maka nabi Muhammad bersabda kepadanya, "Wahai Sa'ad makanlah yang halal (baik zatnya atau cara), niscaya doa-doanya diijabah Allah". "Demi Dzat yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam genggaman kuasanya, seorang hamba apabila ia memasukkan sesuap barang haram dalam mulutnya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari, dan siapa saja seorang hamba yang tumbuh dagingnya dari barang yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas jadi tempat tinggalnya" (HR Thabarani). 


DR. Ahmad Zain An Najah, MA - Halalan Thoyyiba bag 1

DR. Ahmad Zain An Najah, MA - Halalan Thoyyiba bag 2

 
Load disqus comments

0 komentar